Rus
Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību
būvējamā Kazaņas dievnama lūgšanu telpā Dzintaros,
Aizkraukles ielā 2, notiek regulārie dievkalpojumi,
   proti:   sestdienās plkst.16:00 Visnakts dievkalpojums,
               svētdienās plkst.8:30 Dievišķā liturģija un plkst.15:00 aizlūgums ar tautas dziedātu
                                   akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai.
* Dievkalpojumi notiek arī visos Lielajos un 12. gada svētkos.
* Grēksūdze – iepriekšējās dienas vakarā vai no rīta pirms dievkalpojuma plkst.8:15.
* Dievkalpojumu sarakstu skatiet šīs mājas lapas sadaļā Dievkalpojumu saraksts,
   kā arī lūgšanu telpā.
2018. 7pm04pm04 . novembrī
Svētdien 2018.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievadzemdētājas Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums.
Dievišķo liturģiju kalpoja draudzes pārziņa v.i. virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2018. 9pm24pm24 . septembrī
2018.gada 24.septembrī plkst.15.00 Jūrmalā, Dzintaros, notika neaiz-mirstamas un retas svinības Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dzīvē – jaunu zvanu iesvētīšana. Brīnišķīgais divpadsmit zvanu komplekts paredzēts jaun-ceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcai Dzintaros. Retais un īpašais notikums baznīcas dzīvē pulcēja daudzus dievlūdzējus, Jūrmalas, Rīgas un apkaimes iedzīvotājus. Apmēram 1500 ticīgo piepildīja plašo jaunceļamās baznīcas pagalmu, viņu vidū bija ne tikai pareizticīgie, bet arī citu tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji.
2018. 7pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību 2018.gada 21.jūlijā Dzintaros pie jaunceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas.
2018. 1pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienā 21.jūlijā plkst.8:30 jaunceļamās Dievmātes kazaņas ikonas baznīcas teritorijā Dzintaros notika Dievišķā liturģija, pēc kuras tika kalpots ūdens iesvētīšanas aizlūgums un notika krusta gājiens. Dievkalpojumu vadīja virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2017. 4pm10pm10 . novembrī
2017.gada 7.novembrī Dzintaros būvlaukumā, kur tiek būvēts dievnams par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, aptuveni divu metru dziļumā tika uzietas divu nezināmu cilvēku paliekas, kas apglabātas aiz dievnama altāra daļas.
Ekskavatorists uzreiz pārtrauca darbu, un par notikušo nekavējoties paziņoja garīgajai vadībai.
2017. 12am05am05 . novembrī
2017.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums – Dievišķā liturģija.
Šī ir jau otrā Liturģija, kas nokalpota Dzintaru draudzē pēc 55 gadu ilga pārtraukuma.
2017. 9pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 2017.gada 21.jūlijā Dzintaros tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas. Dievkalpojumu ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, viņam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un Rīgas prāvestības garīdznieki.
2017. 1pm21pm21 . jūlijā
2017.gada 21.jūlija, Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienas rītā Dzinta-ru draudzē notika svētku Dievkalpojums. Dievišķo liturģiju kalpoja draud-zes pārziņa vietas izpildītājs Svētās Trijādības Rīgas Pārdaugavas baznī-cas klēriķis virspriesteris Andrejs Goļikovs.