Rus
Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību vajāšanas gados izpostītās Dievmātes Kazaņas ikonai veltītās pareizticīgās baznīcas vietā Dzintaros (Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2) katru svētdienu plkst. 16:00 notiek aizlūgums
ar akafista dziedāšanu Debesu Ķēniņienei.
Aicinām visus, kuri vēlas, ar lūgšanām piedalīties šajos dievkalpojumos.
2017. 4pm10pm10 . novembrī
2017.gada 7.novembrī Dzintaros būvlaukumā, kur tiek būvēts dievnams par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, aptuveni divu metru dziļumā tika uzietas divu nezināmu cilvēku paliekas, kas apglabātas aiz dievnama altāra daļas.
Ekskavatorists uzreiz pārtrauca darbu, un par notikušo nekavējoties paziņoja garīgajai vadībai.
2017. 12am05am05 . novembrī
2017.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums – Dievišķā liturģija.
Šī ir jau otrā Liturģija, kas nokalpota Dzintaru draudzē pēc 55 gadu ilga pārtraukuma.
2017. 9pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 2017.gada 21.jūlijā Dzintaros tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas. Dievkalpojumu ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, viņam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un Rīgas prāvestības garīdznieki.
2017. 1pm21pm21 . jūlijā
2017.gada 21.jūlija, Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienas rītā Dzinta-ru draudzē notika svētku Dievkalpojums. Dievišķo liturģiju kalpoja draud-zes pārziņa vietas izpildītājs Svētās Trijādības Rīgas Pārdaugavas baznī-cas klēriķis virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2017. 3pm11pm11 . maijā
Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas draudzes saits uzsāc to personu un iestāžu sarakstu publicēšanu, kuri ir ziedojuši Dzintaru baznīcas celtniecībai.
2017. 3pm01pm01 . maijā
Š.g. 30.aprīlī dievnama par godu Dievmātes Kazaņas ikonai teritorijā Jūrmalā notika dievnama celtniecības jauna posma sākumam veltītais svētku aizlūgums Virsgana vadībā.
2017. 8pm30pm30 . aprīlī
2017.gada 30.aprīlī Jūrmalā, Turaidas ielā 11, Viņa Eminence Visaugsti-svētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs vadīja svinīgo aizlūgumu par godu Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecības sākumam. Dievnama būvniecību, kas sākta ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, uzņēmums Skonto Būve, to plānots pabeigt 2018.gada septembrī.
2017. 2pm23pm23 . aprīlī
2017.gada 23.aprīlī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika labdarības koncerts Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecības atbalstam Dzintaros. Koncerts tika organizēts ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, pateicoties Diev-mātes Kazaņas ikonas draudzei.