Rus
2017. 11am17am17 . aprīlī
2017.gada 17.aprīļa vakarā, Gaišās nedēļas pirmdienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkal-pojot Augstisvētītajam Jelgavas bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikā-ram, un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas garīdzniekiem, kalpoja Pashas Lielo vakara dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.