Rus

TIEŠAIS ĒTERIS

RAIDĪJUMU PROGRAMMA

PAR TELEKANĀLU

Pareizticīgais televīzijas kanāls «SOJUZ» savā būtībā ir pareizticīgs, bet ne reliģiozs pēc sava satura masu informācijas līdzeklis.

Kopējais tieši reliģisko pārraižu laiks (dievkalpojumi, ikdienas rīta un vakara lūgšanas) ir apmēram 30 stundas nedēļā. Šīs programmas paredzētas tiem, kuri vecuma, slimības vai invaliditātes dēļ ir piekalti pie gultas un nevar apmeklēt baznīcas.

Pārējās pārraides viennozīmīgi ir pareizticīgas savā būtībā, bet vienlaikus tām piemīt arī izglītojošs, informējošs, kultūras, vēsturisks, novadpētniecisks un audzinošs raksturs.

Tādēļ kanāls ir interesants plašām sabiedrības masām, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, izglītības, politiskās un pat reliģiskās pārliecības.