Rus


Pārskats par naudas ziedojumiem
Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecībai Dzintaros


* Dzintaru draudzes Labdarības Fonda kontā un Dzintaru draudzes kontā ieskaitīts:

      2016.gadā –             6.383,00 € (sk.sarakstus);
      2017.gadā –      1.538.595,69 € (sk.sarakstus).
      2018.gada janvārī–novembrī – 878.048,17 € (sk.sarakstus).


*No «Personisko ķieģelīšu» iegādes saņemts:

      2016.–2017.gados – 36.690,19 € (sk.sarakstus).
      2018.gada janvārī–novembrī – 21.224,82 € (sk.sarakstus).


*No labdarības koncerta 2017.gada 23.aprīlī saņemts 2.820,67 €.


*Bez tam, Dzintaru baznīcas celtniecībai 2016.gadā ir ziedojuši vēl 102 cilvēki.