Rus
AICINĀJUMS

KĻŪSTIET PAR DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI VELTĪTĀS
DZINTARU BAZNĪCAS CELTNIECĪBAS LABDARI


Dzintaru baznīca ir īpašs dievnams! Tās būvniecība, kura tiek īstenota ar Visaugstisvētītā Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību, sākās 2017.gada 20.martā, un tagad jau tiek celtas dievnama sienas! Mēs draudzīgi lūdzam visus labas gribas cilvēkus ziedot dievnama būvniecībai.

Šī baznīca bija laipni atvērta Jūrmalas viesiem un darbojās no 1896. līdz 1962. gadam. Pati tās at-rašanās vieta nav nejauša! Jūrmalas centrā, Dzintaros, centrālo Jomas un Turaidas ielu krustoju-mā, pastaigu bulvārī, pa kuru staigāja daudzi mūsu planētas slavenie cilvēki, kuri šeit uzlaboja savu veselību. Viņi iegāja dievnamā, nolika aizdegtu svecīti Dievam un Vissvētajai Dievadzem-dētājai, lūdzās, grēksūdzē šķīstīja sirdis, piedalījās Svētajā Vakarēdienā un uzlaboja ne tikai miesisko, bet arī garīgo veselību!

Baznīca bija iesvētīta par godu Dievmātes Kazaņas ikonai. Ar šo ikonu pirms 400 gadiem kņazs Dmitrijs Požarskis atbrīvoja Krievzemi no citzemju iebrucējiem. Neviens nezināja, ka pēc trīssimt gadiem atkal atnāks citi postītāji un iznīcinās daudzus dievnamus. Cieta arī Dzintaru dievnams, kad 1962.gadā tas tika nežēlīgi sadragāts gabalu gabalos ar jaudīgu buldozera tehniku. Ticīgie un visi kulturālie ļaudis raudāja, redzēdami šo vandālismu! Postītāji neapjauta, ko darīja, viņi iznīcināja svētvietu – dievnamu, kurā arī par viņiem lūdzās.

Kad 1579.gadā Kazaņas pilsētā brīnumaini tika atrasta Kazaņas ikona, un Patriarhs Hermogens, to saņēmis, sacīja: «Cītīgā Aizstāve, Augstākā Kunga Māte» – šie ir vārdi, ko Svētais Patri-arhs veltīja Dievmātei Viņas Kazaņas ikonas priekšā. Tā arī nosauca baznīcu Jūrmalas ļaudis, kuri būvēja dievnamu XIX gadsimta beigās.

Nesen Svētīgākais Maskavas un visas Krievzemes Patriarhs Kirils svētīja ar šo ikonu kosmiskā kuģa ekipāžu, kura nogādāja ikonu uz starptautisku kosmisko staciju. Viņš teica: «Lai pār mūsu apmulsušo un ķildīgo pasauli, kurā ir tik daudz ciešanu, izpleš Savu Patvērumu Debesu Ķēniņiene».

Lai arī Dzintaros un visā Jūrmalā, kur tiek atjaunots Visšķīstās Dievadzemdētājas dievnams par godu Viņas Kazaņas ikonai, iestājas miers zem Debesu Ķēniņienes Patvēruma!

Šodien Latvijas uzņēmējs Aleksandrs Peškovs, labdarības fonds Bilderlings Foundationun un BlueOrange Сharity jau pārskaitīja dievnama celtniecības uzsākšanai vairāk nekā 400 tūkstošus eiro un apstiprināja, ka līdz gada beigām pārskaitīs vēl 400 tūkstošus eiro. No anonīmām un atklātām personām, kuru skaits pārsniedz 900 cilvēku, ir ienākuši ziedojumi vairāk nekā 323 tūkstošu eiro apmērā. Līdz ziemas sākumam, lai novērstu nokrišņu ietekmi, pār baznīcu ir nepieciešams uzlikt jumtu.Tam mums jāsavāc vēl 700 tūkstošus eiro.

Mēs aicinām visus labas gribas cilvēkus atsaukties un ziedot dievnama celtniecībai!

Dzintaru draudze Jūrmalā par godu Dievmātes Kazaņas ikonai organizē labdarības koncertus, no kuriem viens notika Dzintaru Koncertzālē šā gada 23.aprīlī, izplata «Personiskos ķieģe-līšus», kuri ir nelieli ziedojumi. Draudzē katru svētdienu plkst.16:00 notiek aizlūgums, darbojas sveču kiosks.

Ar Visaugstisvētītā Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību Dzintaru draudze sāk Akciju «Mazās lūgšanu krelles»>. Mēs visi labas gribas ļaudis esam savienoti ar Dievu kopā, kā lūgšanu kreļļu mezgliņi. Lūgšanas krelles tiks iesvētītas baznīcā un pasniegtas ziedotājiem, tās pakāpeniski novecos, bet tajā pašā laikā mūsu pašaizliedzīgā sirds atjaunosies un tuvosies Žēlsirdīgajam Dievam.Augstisvētītais Jānis, Jelgavas bīskaps,
Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas draudzes pārzinis Jūrmalā


* * *

Būvējamā dievnama rādītāji:
        ˃ dievnama laukums 360 m2
        ˃ galvenā kupola augstums 25 m
        ˃ zvaņu torņa augstums 28 m
        ˃ jumta augstums 10 m
        ˃ deviņi kupoli
        ˃ dievnama iekšējais apjoms 2949 m3
        ˃ zemes gabala laukums 5185 m2
Projekta organizācija: SIA DO Studio.
Pasūtītājs: Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas draudze.
Darbuzņēmējs: SIA Skonto Buve.
Būvniecības atļauja saņemta 30.09.2016.
Celtniecība uzsākta 2017.g. 20.martā.

Konts ziedojumiem:
Name:  Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudze
Reg.number:        40801051486
Address:               Turaidas 11, Jūrmala, LV-2015, Latvia
Account number:  LV64 CBBR 1124 5734 0001 0
SWIFT:                 CBBRLV22
Bank name:          Baltikums Bank AS
Bank address:      Smilsu Street 6, Riga, LV-1050, Latvia


Sagatavoja draudzes pārziņa vietas izpildītājs celtniecības darbā
virspriesteris Andrejs Goļikovs.


tālr. +371 26 351 728

http://www.kazanskijhram.lv/