Rus
Svinīgais aizlūgums par godu dievnama celtniecības darbu uzsākšanai Dzintaros
2017.gada 30.aprīlī Jūrmalā, Turaidas ielā 11, Viņa Eminence Vis-augstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs vadīja svinīgo aizlūgumu par godu Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celt-niecības sākumam.

Dievnama būvniecību, kas sākta ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, uzņēmums Skonto Būve, to plānots pabeigt 2018.gada septembrī.

Ar Visaugstisvētītā Valdnieka Metropolīta svētību Latvijā atjaunotas un no jauna tiek celtas desmi-tiem pareizticīgo baznīcu. Dievmātes Kazaņas ikonas baznīca ir vēl viens sekmīgs Viņa Emineces ieceres īstenojums.

– Bez šaubām, atjaunotā baznīca rotās Jūrmalu – šo populāro starptautisko kūrortu, kurā ierodas tūristi no visas pasaules, – uzsvēra Metropolīts Aleksandrs. – Vieniem baznīca kļūs par ievērojamu garīgo vērtību, jo tas, pirmkārt, ir Dieva nams, bet citus – piesaistīs tās ārējais veidols.

– Pareizticīgo baznīca Dzintaros piedzīvojusi sarežģītu vēsturi, un šobrīd esam vēsturiska brīža liecinieki, – sacīja Skonto Būve valdes priekšsēdētājs Guntis Rāvis. – Pateicoties daudzu iesaistīto pušu pūlēm dievnams atdzimst. Tā būvniecībā jāievēro tūkstošgadu seni būvniecības likumi, rūpīgi ievērojot senās tradīcijas. Un mēs strādājam ar patiesu aizrautību, vēlēdamies palīdzēt tapt vēl vienam dievnamam.

– Mēs ceram, ka Jūrmalas pašvaldība arī turpmāk sniegs atbalstu jaunceļamajam dievnamam, tādējādi vairojot cilvēkos mīlestību, – uzsvēra Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe.

Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas Dzintaros (Edinburgā) pamatakmens tika ielikts 1895.gada 18.jūnijā, tās būvniecība notika pamatā par ziedojumiem. 1896.gada 23.jūnijā jaunuzceltā Edin-burgas baznīca tika iesvētīta par godu Dievmātes Kazaņas ikonai. 1962.gadā Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas baznīca, kura saglabājās neskarta divu pasaules karu laikā, vienā diennaktī tika barbariski sagrauta un ar buldozeriem nolīdzināta no zemes virsas. Ilgu laiku šī svētā vieta bija pamesta.

2010.gadā Dzintaros tika atjaunota baznīcas draudze un atsākās dievkalpojumi. Jau 2013.gadā Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas nākamā altāra vietā tika uzstādīts astoņgalu krusts, bet altārsienas pamatā ielikts pamatakmens ar astoņgalu krusta atveidu. Baznīcas pamatos iemūrēja piemiņas rakstu latviešu un krievu valodā.

Arhitekta Didža Krūmiņa projekts paredz, ka būvniecības darbu veikšana no to veicējiem prasa īpašu būvniecības darbu meistarību un profesionalitāti – mūrētu velvju, kupolu, arku, kā arī ārējās apdares veidošanu, atbilstoši Pareizticīgās Baznīcas kanoniem.
LPB preses dienests


Vlada Surica foto
Fotoalboms(61)