Rus
Kungs, dod mieru Savu aizmigušo kalpu dvēselēm

2017.gada 7.novembrī Dzintaros būvlaukumā, kur tiek būvēts dievnams par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, aptuveni divu metru dziļumā tika uzietas divu nezināmu cilvēku paliekas, kas apglabātas aiz dievnama altāra daļas.
Ekskavatorists uzreiz pārtrauca darbu, un par notikušo nekavējoties paziņoja garīgajai vadībai.

Tika izveidota speciāla komisija, kura izbrauca uz Dzintariem.
Atlieku uziešanas vietā tika nokalpota panihīda, pēc tam tās izcēla augšā un saudzīgi pārnesa uz lūgšanu namu, pēc kā pārlika divos zārkos.
10.novembrī lūgšanu namā tika nokalpota īsa litija par 2 nezināmajiem cilvēkiem, kuri tika apglabāti Kazaņas dievnama teritorijā. Dziedot «Svētais Dievs...», zārkus nolika katafalkā un pārveda apglabāt uz Kristus Apskaidrošanās pustiņku.

Pustiņkā vecākās mūķenes Pafnutijas vadībā viss tika sagatavots apbedīšanai.
Panihīdu nokalpoja virspriesteris Andrejs Goļikovs un hierodiakons Jefrēms,
piedaloties dziedātāju korim.
 
Pašlaik tiek pētīti dokumenti Latvijas Valsts Vēstures arhīvā, cenšoties noskaidrot Dzintaru Kazaņas dievnama teritorijā apglabāto personības.

Mūžīga piemiņa diviem nezināmajiem cilvēkiem,
kuru paliekas uzietas Dzintaru Kazaņas dievnama teritorijā
un kuri pārapbedīti Kristus Apskaidrošanās pustiņkā!


Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze