Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus


BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM:

____________________________________________________________________________

Saņēmējs:
             Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas
             pareizticīgo draudze

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
              40801051486
Saņēmēja juridiskā adrese:
              Turaidas iela 11, Jūrmala, LV-2015, Latvijas Republika
Saņēmēja banka:
              Swedbank AS
Bankas kods:
              HABALV22
Konta numurs:
              LV20 HABA 0551 0425 4890 1


____________________________________________________________________________

Saņēmējs:
             Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas
             pareizticīgo draudze

Saņēmēja reģistrācijas numurs:
              40801051486
Saņēmēja juridiskā adrese:
              Turaidas iela 11, Jūrmala, LV-2015, Latvijas Republika
Saņēmēja banka:
              AS BlueOrange Bank
Bankas kods:
              CBBRLV22
Konta numurs:
              LV64 CBBR 1124 5734 0001 0


____________________________________________________________________________
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства иконостаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма, а также для устройства приходского дома, где разместятся Воскресная школа, трапезная и библиотека.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko gleznojumu izveidei, kā arī draudzes nama izbūvei, kur atradīsies Svētdienas skola, ēdamtelpa un baznīcas bibliotēka.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM