Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus


Dievkalpojumu saraksts Dzintaru draudzē

2022. gada DECEMBRIM

2. decembris
piektdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


3. decembris
sestdiena
16:00 Visnakts dievkalpojums


4. decembris
svētdiena               
25. SVĒTDIENA PĒC TRIJĀDĪBAS. MŪSU VISSVĒTĀS VALDNIECES UN DIEVADZEMDĒTĀJAS MŪŽAMJAUNAVAS MARIJAS DIEVNAMĀ IEVEŠANAS SVĒTKI
8:30 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00)
16:00 Aizlūgums ar akafistu Visumīļajam Kungam Jēzum Kristum


7. decembris
trešdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


9. decembris
piektdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


10. decembris
sestdiena
16:00 Visnakts dievkalpojums


11. decembris
svētdiena               
26. SVĒTDIENA PĒC TRIJĀDĪBAS
8:30 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00)
16:00 Aizlūgums ar akafistu Visumīļajam Kungam Jēzum Kristum


14. decembris
trešdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


16. decembris
piektdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


17. decembris
sestdiena
16:00 Visnakts dievkalpojums


18. decembris
svētdiena               
27. SVĒTDIENA PĒC TRIJĀDĪBAS
8:30 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00)
16:00 Visnakts dievkalpojums


19. decembris
pirmdiena
SVT. NIKOLAJA, LIKIJAS MIRU ARHIBĪSKAPA, BRĪNUMDARĪTĀJA PIEMIŅA
8:30 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00)


21. decembris
trešdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


23. decembris
piektdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


24. decembris
sestdiena
16:00 Visnakts dievkalpojums


25. decembris
svētdiena               
28. SVĒTDIENA PĒC TRIJĀDĪBAS, SVĒTO SENTĒVU PIEMIŅA
8:30 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00)
16:00 Aizlūgums ar akafistu Visumīļajam Kungam Jēzum Kristum


28. decembris
trešdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


30. decembris
piektdiena
16:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


31. decembris
sestdiena
16:00 Visnakts dievkalpojums


2023. gada
1. janvāris
svētdiena               
29. SVĒTDIENA PĒC TRIJĀDĪBAS, PIRMS KRISTUS PIEDZIMŠANAS, SV. TĒVU PIEMIŅA
8:30 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00). Jaungada aizlūgums
16:00 Jaungada aizlūgums


ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства иконостаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма, а также для устройства приходского дома, где разместятся Воскресная школа, трапезная и библиотека.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko gleznojumu izveidei, kā arī draudzes nama izbūvei, kur atradīsies Svētdienas skola, ēdamtelpa un baznīcas bibliotēka.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM