Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus


Dievkalpojumu saraksts Dzintaru draudzē

2024. gada MAIJAM

1. maijs
trešdiena
LIELĀ TREŠDIENA
9:00 Iepriekšiesvētīto Dāvanu Liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Rīta dievkalpojums. Pirmā stunda


2. maijs
ceturtdiena
LIELĀ CETURTDIENA. NOSLĒPUMU PILNĀ VAKARIŅA ATCERES DIENA
9:00 Vakara dievkalpojums. Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Lielās Piektdienas rīta dievkalpojums ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Svēto Ciešanu 12 Evanģēliju lasījumiem


3. maijs
piektdiena
LIELĀ PIEKTDIENA. MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS SVĒTO PESTĪJOŠO CIEŠANU ATCERE
9:00 Ķēniņa stundas
15:00 Vakara dievkalpojums. Svētās Plaščaņicas iznešana
17:00 Rīta dievkalpojums. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķās Miesas apbedīšana
Stingra gavēņa diena


4. maijs
sestdiena
LIELĀ SESTDIENA
9:00 Vakara dievkalpojums. Svt. Vasīlija Lielā Liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
11:00–12:00 un 22:00–23:00 – kuliču un pashu iesvētīšana
23:30 Lielās Sestdienas pusnakts dievkalpojums. Krusta gājiens


5. maijs
svētdiena               
GAIŠĀ KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS. PASHA
00:00 Gaišais Rīta dievkalpojums. Svt. Jāņa Zeltamutes Liturģija
9:00 Pashas rīta dievkalpojums
10:00–16:00 – kuliču un pashu iesvētīšana
17:00 Pashas vakara dievkalpojums
Gaišā nedēļa – nepārtrauktā (gavēņa nav visas nedēļas garumā)


6. maijs
pirmdiena
GAIŠĀS NEDĒĻAS PIRMDIENA. LIELMOCEKĻA GEORGIJA UZVARAS NESĒJA PIEMIŅA
9:00 Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)


7. maijs
otrdiena
GAIŠĀS NEDĒĻAS OTRDIENA. DIEVMĀTES IBĒRIJAS IKONAS SVINĪBU DIENA
9:00 Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)


9. maijs
ceturtdiena
GAIŠĀS NEDĒĻAS CETURTDIENA
9:00 Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)


10. maijs
piektdiena
GAIŠĀS NEDĒĻAS PIEKTDIENA. DIEVMĀTES IKONAS «DZĪVUDAROŠAIS AVOTS» SVINĪBU DIENA
9:00 Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00). Mazā ūdens iesvētīšana


11. maijs
sestdiena
GAIŠĀS NEDĒĻAS SESTDIENA
9:00 Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00). Artosa sasmalcināšana un izdalīšana ticīgajiem
17:00 Visnakts dievkalpojums


12. maijs
svētdiena               
ANTIPASHA. 2. SVĒTDIENA PĒC PASHAS, APUSTUĻA TOMA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar Kristus Augšāmcelšanās svētku akafistu


14. maijs
otrdiena
RADOŅICA. MIRUŠO PIEMINĒŠANA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00). Panihida


15. maijs
trešdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


17. maijs
piektdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


18. maijs
sestdiena
LIELMOCEKLES IRINAS PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


19. maijs
svētdiena               
3. SVĒTDIENA PĒC PASHAS, SVĒTO MIRRU NESĒJU SIEVU PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar Kristus Augšāmcelšanās svētku akafistu


20. maijs
pirmdiena
17:00 Visnakts dievkalpojums


21. maijs
otrdiena
APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA TEOLOGA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


22. maijs
trešdiena
SVĒTĪTĀJA NIKOLAJA, LIKIJAS MIRU ARHIBĪSKAPA, BRĪNUMDARĪTĀJA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


24. maijs
piektdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu svtētītājam Nikolajam, Likijas Miru arhibīskapam


25. maijs
sestdiena
SVĒTMOCEKĻA HERMOGENA, MASKAVAS UN VISAS KRIEVIJAS PATRIARHA, BRĪNUMDARĪTĀJA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


26. maijs
svētdiena               
4. SVĒTDIENA PĒC PASHAS, PAR TRIEKAS ĶERTO
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar Kristus Augšāmcelšanās svētku akafistu


29. maijs
trešdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


31. maijs
piektdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


2024. gada JŪNIJAM

1. jūnijs
sestdiena
SVĒTMOCEKĻA PATRĪCIJA, PRUSAS BĪSKAPA, UN AR VIŅU KOPĀ CIETUŠO PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


2. jūnijs
svētdiena               
5. SVĒTDIENA PĒC PASHAS, PAR SAMĀRIETI
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar Kristus Augšāmcelšanās svētku akafistu


5. jūnijs
trešdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


6. jūnijs
ceturtdiena
SVĒTLAIMĪGĀS PĒTERBURGAS KSENIJAS PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


7. jūnijs
piektdiena
KUNGA PRIEKŠTEČA UN KRISTĪTĀJA JĀŅA GALVAS TREŠĀS ATRAŠANAS PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


8. jūnijs
sestdiena
APUSTUĻU NO 70 KARPA UN ALFEJA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


9. jūnijs
svētdiena               
6. SVĒTDIENA PĒC PASHAS, PAR AKLO
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar Kristus Augšāmcelšanās svētku akafistu


12. jūnijs
trešdiena
17:00 Visnakts dievkalpojums


13. jūnijs
ceturtdiena
KUNGA DEBESĪS PACELŠANĀS
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


14. jūnijs
piektdiena
TAISNĀ KRONŠTATES JĀŅA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


15. jūnijs
sestdiena
SVĒTĪTĀJA NIKIFORA APLIECINĀTĀJA, KONSTANTINOPOLES PATRIARHA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


16. jūnijs
svētdiena               
7. SVĒTDIENA PĒC PASHAS, I VISPASAULES KONCILA SVĒTO TĒVU PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar akafistu Visumīļajam Kungam Jēzum Kristum


19. jūnijs
trešdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


20. jūnijs
ceturtdiena
FEODOTA, ANKIRAS MOCEKĻA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums


21. jūnijs
piektdiena
KUNGA DEBESĪS PACELŠANĀS ATSVĒTE
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums. Parastass


22. jūnijs
sestdiena
TRIJĀDĪBAS MIRUŠO PIEMINĒŠANAS SESTDIENA. VISU KOPŠ LAIKA GALA MŪŽA MIEGĀ AIZMIGUŠO PAREIZTICĪGO KRISTIEŠU, MŪSU TĒVU UN BRĀĻU PIEMINĒŠANA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


23. jūnijs
svētdiena               
8. SVĒTDIENA PĒC PASHAS. SVĒTĀS TRIJĀDĪBAS DIENA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


24. jūnijs
pirmdiena
SVĒTĀ GARA DIENA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)


26. jūnijs
trešdiena
17:00 Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā


27. jūnijs
ceturtdiena
DIVEJEVAS SVĒTO KOPĒJĀ GODINĀŠANA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums


28. jūnijs
piektdiena
SVĒTĪTĀJA JONAS, MASKAVAS UN VISAS KRIEVIJAS METROPOLĪTA, BRĪNUMDARĪTĀJA PIEMIŅA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar akafistu svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam


29. jūnijs
sestdiena
SVĒTĀS TRIJĀDĪBAS ATSVĒTE
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Visnakts dievkalpojums


30. jūnijs
svētdiena               
1. SVĒTDIENA PĒC TRIJĀDĪBAS, VISU SVĒTO PIEMIŅAS DIENA
9:00 Dievišķā liturģija (grēksūdze no 8:00 līdz 9:00)
17:00 Aizlūgums ar akafistu Visumīļajam Kungam Jēzum Kristum


ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM