Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Labdarības koncerts Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecības atbalstam Dzintaros
2017.gada 23.aprīlī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notika labdarī-bas koncerts Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecības atbals-tam Dzintaros. Koncerts tika organizēts ar Viņa Eminences Visaugsti-svētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, pateico-ties Dievmātes Kazaņas ikonas draudzei.

Šai kopienai pagaidām vēl nav sava dievnama, dievkalpojumi notiek pagaidu lūgšanu mājā, bet draudze dzīvo aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi. Koncerts kļuva par spilgtu aicinājumu visiem labajiem ļaudīm, bet pirmkārt jau pareizticīgajiem kristiešiem, sniegt palīdzību Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas atjaunošanā, kas barbariski tika iznīcināta 1962.gadā.

Ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra svētī-bu koncertu atklāja viņa vikārs – Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, kurš vērsās pie klāteso-šajiem ar apsveikuma uzrunu.

Pirmo koncerta daļu vadīja Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs Maksims Dolacis un Rīgas Anniņmuižas ģimnāzijas pasniedzēja Anastasija Timošenko. Bet gods uzstāties pirmajiem bija bērniem – Jūrmalas pareizticīgo svētdienas skolu audzēkņiem. Mazo mākslinieku priekšnesums neatstāja vienaldzīgu nevienu. Garīgos dziedājumus latviešu un baznīcslāvu valodā izpildīja jauniešu koris «Akkolada», kuru daudzus gadus vada diriģente K.Čerkasova. Koris izceļas ar daudzveidīgu repertuāru un izpildījuma meistarību. Par koncerta rotu kļuva tautas dejas ansambļa «Zadorinka» izpildījumā. Rīgas Visu Svēto baznīcas svētdienas skolas «Kovčeg» literārā pulciņa dalībniece Anna Jepifanova brīnišķīgi nolasīja dzejoļus, veltītus svētku tēmai.

Pirmo reizi uz lielās skatuves uzstājās Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas jauniešu koris reģentes Anastasijas Kildišas vadībā. Jauno dziedātāju debija bija ļoti sekmīga, skatītāji ar prieku un pateicību uzņēma kora priekšnesumus. Rīgas Garīgā semināra koris lasītāja Sergija Čudova vadībā priecēja klausītājus ar seno zīmeņu dziedājumiem.

Otrajā koncerta daļā ar pašu programmu uzstājās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vīru koris «Logos», kura mākslinieciskais vadītājs un reģents ir virspriesteris Joanns Šenroks. Koris izpildīja vairāk kā 10 garīgās un klasiskās mūzikas priekšnesumus, kuri izskanēja arī latviešu, grieķu un latīņu valodās. Otro koncerta daļu vadīja brīnišķīgais Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris Leonīds Ļencs.

Daudzi labdarības koncerta viesi atstāja ziedojumus Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas dievnama celtniecībai. Mazu ziedojumu var veikt, arī pazvanot pa tālruni 90067057.

Dievmātes Kazaņas ikonas draudze Dzintaros

Vlada Surica foto
Fotoalboms(80)
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM