Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Dievmātes Kazaņas ikonai veltītajā Dzintaru draudzē notika pirmā Dievišķā liturģija pēc 55 gadu ilga pārtraukuma

2017.gada 21.jūlijs, Diemātes Kazaņas ikonas svinību diena, Jūrmalā tika atzīmēta ne vien ar lielisku saulainu laiku, bet arī ar neizmirstamu notikumu: ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību būvējamā dievnama lūgšanu telpā virspriesteris Andrejs Goļikovs nokalpoja pirmo Dievišķo liturģiju, kas šeit nebija notikusi kopš 1962.gada.

Pirms Liturģijas tēvs Andrejs daudzajiem sanākušajiem draudzes locekļiem un Jūrmalas viesiem noturēja kopīgo grēksūdzi. Ar vienkāršiem vārdiem viņš aicināja mūs nelīdzināties grēciniekiem, kuri tiesā citus grēciniekus, bet iet pa nožēlas ceļu un, attīrot savu sirdi, lūgties Kungam par tuvāko pestīšanu un Viņa žēlastību pret mums.

Dievkalpojumā visi klātesošie lūdzās, aizturēdami elpu, apzinoties sevi par līdzdalībniekiem un tiešajiem lieciniekiem Noslēpumā, kas īstenojās uz altāra visu acu priekšā. Tā kā nebija ķēniņa vārtu un ikonu sienas, kas parasti dievnamā nodala altāri no pārējās lūgšanu telpas, tad lūdzējiem bija reta iespēja visu redzēt, dzirdēt un līdzi pārdzīvot katram altāra lūgšanu vārdam, ko izteica priesteris. Svēto Vakarēdienu saņēma 47 cilvēki!

Pēc Liturģijas notika ūdens iesvētīšanas aizlūgums, bet pēc tam svinību dalībnieki ar Dievmātes Kazaņas un svētā Nikolaja Brīnumdarītāja ikonām apgāja Krusta gājienā visu būvējamā dievnama teritoriju. Tēvs Andrejs Goļikovs dāsni apslacināja ar svēto ūdeni visus četrus būves stūrus, koris tajā brīdī svinīgi dziedāja: «Dievadzemdētāja Jaunava, priecājies!»

Pēc tam tika nokalpota litija par visiem aizmigušajiem, kas saistīti ar šo dievnamu – kalpojušiem garīdzniekiem, labdarbiem un citādi pūles pielikušajiem.

Pēc kalpošanas beigām sanākusī tauta vēl ilgi negribēja aiziet: visiem bija tik ļoti jauki un labi.

2017.gada 21.jūlija svētki paliks atmiņā kā neaizmirstama pirmās Dievišķās liturģijas diena būvējamajā Dzintaru dievnamā par godu Dievmātes Kazaņas ikonai.

Vissvētā Dievadzemdētāja, palīdzi mums!


Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze
Fotoalboms(37)
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM