Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Svinības par godu Dievmātes Kazaņas ikonai Dzintaros

2017.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums – Dievišķā liturģija.
Šī ir jau otrā Liturģija, kas nokalpota Dzintaru draudzē pēc 55 gadu ilga pārtraukuma.

Astoņos no rīta uz lūgšanu namu Aizkraukles ielā 2 sāka plūst dievlūdzēju straumīte, kuri vēlējas piedalīties Svētkos. Dievkalpojuma sākumā šī straumīte tik ļoti paplašinājās, ka nelielā lūgšanu telpa jau ar grūtībām ietilpināja sanākušo tautu. Kopā no Jūrmalas un no Rīgas savācās vismaz 90 dievlūdzēji!

Ak, cik gan mums visiem ir vajadzīgs jaunais dievnams!
Tas jau tiek celts, un tāpat kā pirmais, 1962.gadā nograutais Kazaņas dievnams,
tiek būvēts par tautas naudu, par mūsu kopīgo ieguldīto artavu
.

Dievišķo liturģiju kalpoja Dzintaru draudzes pārziņa vietas izpildītājs Rīgas Svētās Trijādības Pārdaugavas baznīcas klēriķis virspriesteris Andrejs Goļikovs, kuram palīdzēja seminārists Kirils Troickis.

No rīta, plkst.8:30, sākās kopīgā grēksūdze. Dievišķajā liturģijā Svētās Kristus Dāvanas saņēma 77 cilvēki. Tēvs Andrejs savā sprediķī atzīmēja, arī viņam bija prieks redzēt, ka Svētajā Vakarēdienā piedalās gandrīz visi dievnamā sanākušie cilvēki.

Visu dievkalpojumu pavadīja un izdaiļoja kora dziedāšana reģentes Irīnas Kildišas vadībā. Iespaidu par dziedāšanu pavisam nebojāja no visām pusēm urdzošā klusā dievlūdzēju dziedāšana līdzi.

Pēc Liturģijas tika nokalpots ūdens iesvētīšanas aizlūgums. Pēc tam norisinājās krusta gājiens apkārt teritorijai, kur tiek būvēts jaunais dievnams par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, tautai dziedot augstiteikšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai, ar apstāšanos četrās dievnama malās un teritorijas un dievlūdzēju aprasināšanu ar svēto ūdeni.

Laikapstākļi šajā svētku dienā bija pavisam ne tādi kā novembrī būtu jābūt. Pēc lietainām, aukstām un mitrām dienām šī diena izrādījās silta, mierīga un tāda kā maiga.

Vissvētā Dievdzemdētāja, glāb mūs!

Aizlūguma nobeigumā tika uzsaukts Ilgu Gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham Kirilam, Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram, Daugavpils un Rēzeknes bīskapam Aleksandram, Jelgavas bīskapam Jānim ar viņu ganāmpulku, dievnama cēlājiem, labdariem, ziedotājiem un visiem pareizticīgajiem kristiešiem!

Pēc tam tēvs Andrejs atkal vērsās pie tautas ar sprediķi, kurā aicināja nepalikt vienaldzīgiem, nekļūt vēsākiem palīdzības sniegšanā – kā ar lūgšanām, tā arī ar materiālo atbalstu – būvē-jamajam dievnamam, kas notiek par labu mūsu dvēseļu pestīšanai.

«Šoreiz, – teica t.virspriesteris, – ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību, mūsu baznīca tiek būvēta kā cietoksnis, kuru nespēs sagraut nedz uguns, nedz ūdens, nedz kādi ļauni spēki!»

Svētki noslēdzās dienas vidū, apbalvojot tos, kuri draudzē bija īpaši nopūlējušies, darbojoties par godu Dievam, un ar svētku mielastu.

Vissvētā Dievdzemdētāja, palīdzi mums!


SVĒTKU FOTO: 1. DAĻA
2. DAĻADievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM