Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Aizlūgums Dzintaros ar akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību 2018.gada 21.jūlijā Dzintaros pie jaunceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas.

Dievnama altārsvētkos uz kopīgu lūgšanu pulcējās Rīgas prāvestības svētkalpotāji, desmitiem Jūrmalas ticīgo un Rīgas dievnamu draudžu locekļi.

Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas lielā kora aizkustinošais dziedājums reģentes Irīnas Kildišas vadībā palīdzēja cilvēkiem atraisīties no ikdienas steigas un noskaņot savas dvēseles lūgšanai Debesu Ķēniņienei.

Gadsimtiem ilgi pareizticīgie kristieši lūgušies Vissvētajai Dievadzemdētājai, zinot, ka Viņa vienmēr aizstāvēs un palīdzēs pat tad, kad cilvēciskie spēki jau izsīkst vai mūsu kļūdas novedušas tik tālu, ka paši vairs nespējam tās izlabot. Pie Dievmātes Kazaņas ikonas lūdzas par aklu acu apskaidrošanu un acu slimību dziedināšanu, par atbrīvošanu no svešinieku iebrukuma, par aizstāvību smagos brīžos un jebkādas miesas kaites dziedināšanu, par Tēvzemes pasargāšanu. Ar Viņas svēto tēlu svētī jaunlaulātos.

Savu dievbijīgo mīlestību pret Dievmāti pareizticīgā tauta pauž, godinot Viņas svētās ikonas, ceļot dievnamus Viņai par godu, ar baznīcas svētkiem par godu Viņas neskaitāmajām labdarīšanām.

Virspriesteris Andrejs Goļikovs, kurš vadīja aizlūgumu ar akafistu, nodeva visiem klātesošajiem apsveikumu svētkos un svētību no Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta. Sprediķa turpinājumā tēvs Andrejs Goļikovs aicināja pienest lūgšanas Kungam un Viņa Visšķīstajai Mātei par drīzāku dievnama celtniecības pabeigšanu šajā vietā, lūgties par jaunceļamā dievnama labdariem un ziedotājiem, kā arī savu iespēju robežās sniegt savu ieguldījumu celtniecības darbu turpināšanā. Vienlaikus ar celtniecības darbiem vēl nepieciešams izgatavot arī ikonostasu, izgatavot baznīcai pārklājus un ietērpu un citus baznīcas dzīves piederumus, kas nepieciešami dievkalpojumu veikšanā. Tādēļ jebkurš Jūsu ziedojums ir svarīgs un nepieciešams.

Sprediķa noslēgumā visi klātesošie tika uzaicināti dalīties lūgšanu priekā ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošo Virsganu viņa Arhiereja hirotonijas dienā. 22.jūlijā plkst. 18:00 Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē tiks kalpots Visnakts dievkalpojums, bet 23.jūlijā plkst. 8:30 sāksies svētku Dievišķā liturģija.
LPB preses dienests


ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM