Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Altārsvētki Dzintaros

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienā 21.jūlijā plkst.8:30 jaun-ceļamās Dievmātes kazaņas ikonas baznīcas teritorijā Dzintaros notika Dievišķā liturģija, pēc kuras tika kalpots ūdens iesvētīšanas aizlūgums un notika krusta gājiens.
Dievkalpojumu vadīja virspriesteris Andrejs Goļikovs.

Godināt Debesu Ķēniņieni un saņemt Svētās Kristus Dāvanas ieradās apmēram 80 pareizticīgo kristiešu no Latvijas, Krievijas un citām ārvalstīm. Noskaņot savas dvēseles lūgšanai ar savu aizkustinošo dziedājumu palīdzēja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā.

Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpašas lūgšanas par Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra veselību un visiem, kuri savu darbu veic jaunceļamajā baznīcā, kas tika iznīcināta 1962.gadā.

Liturģijas un ūdens iesvētīšanas aizlūguma noslēgumā ticīgie ar lūgšanu un svinīgiem dziedājumiem devās krusta gājienā ap jaunceļamās baznīcas teritoriju ar gaišu un nesatricināmu ticību uz Debesu Ķēniņienes aizstāvību un Viņa palīdzību drīzākā un sekmīgā Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecības darbu pabeigšanā.

Vissvētā Dievadzemdētāja, palīdzi mums!


Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze


ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM