Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Mazā Pasha Dzintaros. Skan zvani
2018.gada 24.septembrī plkst.15.00 Jūrmalā, Dzintaros, notika neaiz-mirstamas un retas svinības Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dzīvē – jaunu zvanu iesvētīšana. Brīnišķīgais divpadsmit zvanu komplekts paredzēts jaunceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcai Dzintaros. Retais un īpašais notikums baznīcas dzīvē pulcēja daudzus dievlūdzējus, Jūrmalas, Rīgas un apkaimes iedzīvotājus. Apmēram 1500 ticīgo piepildīja plašo jaunceļamās baznīcas pagalmu, viņu vidū bija ne tikai pareizticīgie, bet arī citu tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji.

Jaunie zvani bija novietoti uz speciāli izveidota koka paaugstinājuma, rotāta ar ziediem un zaļumiem. Zvani sajūsmināja ar savu izskatu. Uz katra no tiem skatāmi svēto attēli un piemiņas uzraksti. Uz galvenā zvana rakstīts: «Vēstiet zemei lielu prieku, slavējiet, debesis, Dieva slavu», to rotā metālā atlieti Kristus Augšāmcelšanās, Dievmātes Kazaņas ikonas, sv. Ņevas Aleksandra un svtmoc. Rīgas Jāņa atveidi. Zvana lejasdaļā novietots uzraksts par ziedotājiem: «Par slavu Dievam šie zvani izgatavoti 2018. gada vasarā Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcai Jūrmalā (Dzintaros), ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un Andreja un Helēnas Bonču-Brujeviču gādību».

Zvanu iesvētīšanu veica Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Dievkalpojumā lūdzās viņa vikārs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja 26 garīdznieki. Dievlūdzēju vidū atradās ziedotāji Helēna un Andrejs Bonči-Brujeviči, citi jaunceļamā dievnama labdari. Iesvētīšanas noslēgumā tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Pirmo zvanu, pēc tradīcijas, iezvanīja pats Virsgans, pēc tam pievienojās arī citi zvaniķi. Visa apkārtne skanēja priecīgu Pashas zvanu skaņās. Brīnišķīgās zvanu skaņas visos radīja neparasti svētīgas un gaišas izjūtas, cilvēku sirdis piepildījās ar prieku, sejas rotāja smaids, daudzu acīs mirdzēja aizkustinājuma asaras. Vēršoties pie Rīgas prāvestības garīdzniekiem un dievlūdzējiem, Valdnieks Metropolīts sacīja iedvesmojušu sprediķi, kurā uzsvēra, ka šī diena līdzinās Pashas dienai. Tāpat kā Gaišajā Pashā atļauts zvanus zvanīt ikvienam, kurš to vēlas, tā arī zvanu iesvētīšanas dienā to var darīt ikviens. Bet zvanu skaņas ne tikai vēstī par kalpošanu Dievam, bet arī attīra gaisu un zemi, pasargā no slimībām un aizgaiņā nelaimes. Tādēļ ticīgā tauta tik ļoti mīl zvanu skaņas. Diena bija apmākusies un lietaina, bet kad notika zvanu iesvētīšana, lietus pārstāja līt, debesis noskaidrojās, kļuva gaiši zilas. Valdnieks sacīja, ka tā ir Dieva labvēlības zīme un zīme tam, ka zvanu skaņas dzirdamas debesīs, tāpat kā dzirdamas kristiešu kvēlās lūgšanas. Visaugstisvētītais Metropolīts pateicās ziedotājiem Andrejam un Jeļenai Bončiem-Brujevičiem un pasniedza viņiem ziedus. Virsgans no sirds pateicās visiem, kuri piedalās Dievmātes Kazaņas ikonas atjaunošanas darbā, kas atbalsta šo labo darbu ar savu artavu un lūgšanu.

Pie zvaniem izveidojās liela zvanīt gribētāju rinda. Zvans skanēja apmēram divas stundas, zvaniķi, sākot no maziem bērniem līdz pat viņu vecmāmiņām un vectētiņiem, nomainīja viens otru. Šis notikums uz visiem laikiem paliks visu tā dalībnieku atmiņās.

Jauno zvanu skaņas kļūs par Jūrmalas rotu, skanēs par prieku tās iedzīvotājiem un viesiem. Lai jaunie zvani vēstī mūžīgu slavu Kristum Dievam, bet tiem, kuri mīl baznīcu un lūgšanu, dāvā daudz derīga dvēselei.ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM