Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Pashas dievkalpojums atjaunotajā Dzintaru draudzē

2019.gada 27.–28.aprīlī atjaunotajā Dzintaru draudzē par godu Diev-mātes Kazaņas ikonai notika PIRMAIS PASHAS DIEVKALPOJUMS pēc 57 gadu ilga pārtraukuma.

27.aprīļa vēlā vakarā būvējamā Kazaņas dievnama mājas baznīcā bija sapulcējušies ap 100 jūrmalnieku un rīdzinieku, lai piedalītos Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos.

Svētku dievkalpojumu vadīja draudzes pārziņa v.i. virspriesteris Andrejs Goļikovs, kuram palīdzēja seminarists Kirills Troickis, kā arī draudzes locekļi Ioanns, Boriss un jauneklis Bogdans. Dziedāja Pashas svētku koris.

Pirms pusnakts dievkalpojuma tika iesvētītas pashas, olas un maize un notika Svēto Apustuļu Darbu nolasīšana, bet pusnakts dievkalpojuma nobeigumā Krustā sistā Pestītāja Tēla Atveids tika pārnests uz altāru un novietots uz altārgaldā.

Svētku krusta gājienā apkārt būvējamā dievnama teritorijai svinību dalībnieki priecīgi gavilēja, un vēlīni garāmgājēji, apstājoties, pārmeta sev krustu.

Pashas liturģijā vāirākums dievlūdzēju saņēma Svētās Kristus Dāvanas.Kristus Augšāmcēlies!
Kristus patiesi Augšāmcēlies![ Svētku foto. 1.daļa ]
[ Svētku foto. 2.daļa ]


Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM