Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Altārsvētki Dzintaru draudzē

2019.gada 21.jūlijā, Dzintaru draudzes altārsvētku dienā, draudzē tika kalpota Dievišķā liturģija par godu Dievmātes Kazaņas ikonai. Šajā dienā mājas baznīcā Dzintaros lūgties mūsu Kunga Jēzus Kristus Māti Vissvēto Jaunavu Mariju bija sapulcējušies vairāk par 120 cilvēkiem – Dzintaru draudzes, kā arī citu mūsu valsts pareizticīgo draudžu locekļi.

Svētku dievkalpojumu vadīja draudzes pārziņa v.i. virspriesteris Andrejs Goļikovs, kuram palīdzēja altāra kalpotāji Ioanns un Kirills. Pirms Liturģijas sākuma notika dievlūdzēju grēksūdze. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas tēvs Andrejs, pēc senās tradīcijas, vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi par Lūkas Evaņģēlijā (10:38–42) teikto, ka cilvēkam ir jāizvēlas sev vispirms labākā daļa, nevis rūpes par laicīgām lietām. Dievkalpojumu izdaiļoja kora dziedāšana reģentes Neonillas vadībā. Šajā dienā Dzintaros 97 cilvēki saņēma Svētās Kristus Dāvanas.

Pēc Dievišķās liturģijas norisinājās svinīgs krusta gājiens apkārt teritorijai, kur tiek būvēts jaunais dievnams, tautai dziedot augstiteikšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai. Būvējamā baznīca tika apslacīta ar svēto ūdeni, un pēc krusta gājiena tika nokalpots svētku aizlūgums Vissvētajai Dievadzemdētājai un nodziedāts ilgu gadu vēlējums Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram par godu Viņa Eminences Arhiereja hirotonijas trīsdesmit gadu jubilejai.

Vakarā svinības par godu Dievmātes Kazaņas ikonai turpinājās ar akafista lasīšanu Vissvētajai Dievadzemdētājai. Dievkalpojumu vadīja mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, kuram līdzkalpoja virspriesteri t.Sergijs Nazarovs un t.Andrejs Goļikovs un hierodiakons Germans (Kartašovs). Akafista lasīšanā piedalījās ap 200 dievlūdzēju. Tēvs Oļegs savā sprediķī atzīmēja būvējamā dievnama skaistumu un unikalitāti, kā arī atgādināja klātesošajiem, ka šī diena ir vienlaikus svinību diena par godu Vissvētās Dievadzemdētājas brīnumdarošās Jakobštates ikonai.[ Svētku foto. 1.daļa ]
[ Svētku foto. 2.daļa ]


Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM