Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Aizlūgums Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2020. gada 4.oktobrī, 17.svētdienā pēc Trijādības, Viņa Eminence Vis­augstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja aizlūgumu Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā.

Virsganam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Pri­sjažņuks, draudzes pārziņa v.i. virspriesteris Andrejs Goļikovs un Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Dievkalpojumā dziedāja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas koris reģen­tes Irīnas Kildišas vadībā.

Pēc aizlūguma Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vadītājs uzdāvināja draudzei dāvanu glabātavu, euharistisko trauku komplektu un altārgalda krustu. Savā sprediķī Valdnieks Metropolīts apsveica dievlūdzējus ar Kunga Godājamā un Dzīvu­darošā Krusta Pacelšanas svētku atsvēti un pateicās visiem, kuri strādājuši baznīcas labie­kār­tošanā, uzsverot, ka Dievmātes Kazaņas ikonas baznīca ir viena no skaistākajiem Baltijas valstu dievnamiem. Valdnieks uzsvēra, ka baznīcas iekārtojuma skaistums aicināts mums atgādināt par to garīgo skaistumu, uz kuru mums jātiecas caur labu darbu veikšanu un līdzdalību mūsu Svētās Baznīcas Sakramentos .
LPB preses dienests

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM