Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas parādīšanās Kazaņā svinības
2021.gada 21.jūlijā Dzintaru Kazaņas draudze svinēja savus altār­svēt­kus – Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas parādīšanās Kazaņā.
Svētku priekšvakarā draudzē lasīja akafistu Vissvētajai Dieva­dzem­dē­tājai un kalpoja visnakts dievkalpojumu, bet pašas altārsvētku dienas rītā virspriesteris Andrejs Goļikovs nokalpoja Dievišķo liturģiju.

Svinības turpinājās tās pašas dienas vakarā, kad Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs jaunuzceltajā Dzintaru dievnamā kalpoja aizlūgumu ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā.
Dievmātes Kazaņas ikonas baznīca ir gan Jūrmalas, gan visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas pērle. Ir patiess brīnums, ka mūsdienās tikusi uzcelta šāda brīnišķīga baznīca, kas izceļas ar arhitektonisko formu neparastu skaistumu, neskaitāmu kupolu mirdzumu, skastu un slaidu zvanu torni. Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru dievnamam ir šobrīd Latvijā labākie zvani.

Ap plkst.18 svētku zvans vēstīja par Virsgana ierašanos. Dievkalpojums notika īpašā lūgšanu no­ska­ņojumā. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam līdzkalpoja septiņi garīdznieki un trīs diako­ni. Dievkalpojumā dziedāja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā. Aizlūguma noslēgumā Valdnieks Metropolīts vērsās pie daudzajiem dievlūdzējiem ar aiz­kus­tinošu un izjustu sprediķi, kurā pastāstīja par Debesu Ķēniņienes Jaunavas Dievadzemdētājas godināšanu.

Sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Valdnieks Aleksandrs uzdāvināja baznīcai brīnišķīgu, skaisti uzgleznotu ikonu, kas sastāv no divām daļām. Ikonas lielākā daļa attēlo Kristu Pestītāju Debesu slavā, sēdošu tronī. Šo ikonu tā arī sauc – «Slavas Ķēniņš». Kā īpaši uzsvēra Virsgans, tā mums atgādina par to, ka ikvienam no mums reiz nāksies stāties Pestītāja priekšā Pastarās un Taisnās Tiesas dienā, tādēļ ikvienam cilvēkam ir jārūpējas par to, lai dzīvotu kristīgi, dievbijīgi. Ikonas augšējā daļa attēlo Kungu Cebaotu, kuru ieskauj Debesu Karapulks. Ar Valdnieka Metropolīta svē­tī­bu visi klātesošie nodziedāja lūgšanas «Mūsu Tēvs...» un «Mana Vislabā Valdniece...».

Svētījis ticīgos ar savu svētību, Visaugstisvētītais Valdnieks aizbrauca no Dievmātes Kazaņas iko­nas baznīcas, brīnišķīgo zvanu svinīgo skaņu pavadīts.
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM