Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Dievkalpojums Gaišās nedēļas ceturtdienā

2021.gada 6.maijā, Gaišās nedēļas ceturtdienā un īpaši godājamā lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja piemiņas dienā, virspriesteris Andrejs Goļikovs Dzintaru dievnamā par godu Dievmātes Kazaņas ikonai kalpoja Dievišķo liturģiju.
Dievkalpojumā tēvam Andrejam palīdzēja altāra kalpotājs Kirils Troickis.


[Skatīt fotо]Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM