Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Svinības par godu Dievmātes Kazaņas ikonai

2022.gada 21.jūlijā Dzintaru Kazaņas draudze svinēja savus altār­svēt­kus – VISSVĒTĀS DIEVADZEMDĒTĀJAS IKONAS PARĀDĪŠANĀS KAZAŅĀ.

Svētku priekšvakarā draudzē lasīja akafistu Vissvētajai Dieva­dzem­dē­tājai un kalpoja visnakts dievkalpojumu, bet pašas altārsvētku dienas rītā virspriesteris Andrejs Goļikovs kalpoja Dievišķo liturģiju.

Svinības turpinājās tās pašas dienas vakarā, kad Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Dzintaru dievnamā kalpoja aizlūgumu ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam līdzkalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rī­gas eparhijas vikārs, Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sek­re­tārs virspriesteris Oļegs Peļevins un Rīgas un Jūrmalas baznīcu garīdznieki. Dievkalpojumā dzie­dā­ja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā.

Aizlūguma noslēgumā Valdnieks Metropolīts vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Debesu Ķēniņienes Jaunavas Dievadzemdētājas godināšanu. Visaugstisvētītais Virsgans pa­stā­stī­ja ticīgajiem par Dievmātes kazaņas ikonas svinību vēsturi un pateicās Augstisvētītajam Bīskapam Jānim, garīdzniekiem un ticīgajiem par gādību par baznīcu un tās labiekārtošanu. Valdnieks uz­svē­ra, ka šāda brīnumskaista dievnama celtniecība, kurš izceļas ar savu arhitektonisko formu skais­tu­mu, neskaitāmo kupolu mirdzumu un slaido zvanu torni, ir patiess brīnums mūsu sarežģītajā laikā.

Svētījis ticīgos ar savu svētību, Visaugstisvētītais Valdnieks aizbrauca no Dievmātes Kazaņas iko­nas baznīcas, brīnišķīgo zvanu skaņu pavadīts.


[Skatīt svētku foto _01]
[Skatīt svētku foto _02]Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze


ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM