Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Aizlūgums ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru baznīcā Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra vadībā

2023. gada 21. jūlijā, mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas Kazaņas ikonas svētku dienā, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram un Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta vikāram, kalpoja aizlūgumu ar akafistu jaunuzceltajā Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā Dzintaros (Jūrmala).

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, LPB Sinodes loceklis arhimandrīts Jānis (Lipšāns), Jēkabpils vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs), Liepājas apriņķa prāvests virspriesteris Vadims Demčenko un Rīgas un Jūrmalas baznīcu klēriķi. Aizlūgumā dziedāja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas lielais koris reģentes Irīnas Kildišas vadībā.

Aizlūguma noslēgumā Valdnieks Metropolīts vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā pastāstīja par Dievmātes Kazaņas ikonas svinību rašanās vēsturi un pateicās Augstisvētītajiem Valdniekiem par kopīgo lūgšanu. Savā sprediķī Valdnieks sacīja: «Mums jātiecas mūsu dvēselēs caur lūgšanu iemantot atziņas gaismu par to, cik cilvēka dzīve ir maza un niecīga Dieva diženuma priekšā, cik mēs esam nenozīmīgi. Bet neskatoties uz šo nenozīmīgumu, Kristus nāk pasaulē dēļ ikviena no mums, Viņš vēlas glābt ikvienu, mums tikai jāatsaucas Viņa aicinājumam”.

LPB preses dienests

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM