Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus

KĻŪSTIET PAR DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI VELTĪTĀS
DZINTARU BAZNĪCAS LABDARI

Dzintaru baznīca ir īpašs dievnams! Tās būvniecība, kura tiek īstenota ar Visaugstisvētītā Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību, sākās 2017.gada 20.martā. Mēs draudzīgi lūdzam visus labas gribas cilvēkus ziedot dievnama būvniecībai.

Šī baznīca bija laipni atvērta Jūrmalas viesiem un darbojās no 1896. līdz 1962. gadam. Pati tās at­rašanās vieta nav nejauša! Jūrmalas centrā, Dzintaros, centrālo Jomas un Turaidas ielu krustoju­mā, pastaigu bulvārī, pa kuru staigāja daudzi mūsu planētas slavenie cilvēki, kuri šeit uzlaboja savu veselību. Viņi iegāja dievnamā, nolika aizdegtu svecīti Dievam un Vissvētajai Dievadzem­dētājai, lūdzās, grēksūdzē šķīstīja sirdis, piedalījās Svētajā Vakarēdienā un uzlaboja ne tikai miesisko, bet arī garīgo veselību!

Baznīca bija iesvētīta par godu Dievmātes Kazaņas ikonai. Ar šo ikonu pirms 400 gadiem kņazs Dmitrijs Požarskis atbrīvoja Krievzemi no citzemju iebrucējiem. Neviens nezināja, ka pēc trīssimt gadiem atkal atnāks citi postītāji un iznīcinās daudzus dievnamus. Cieta arī Dzintaru dievnams, kad 1962.gadā tas tika nežēlīgi sadragāts gabalu gabalos ar jaudīgu buldozera tehniku. Ticīgie un visi kulturālie ļaudis raudāja, redzēdami šo vandālismu! Postītāji neapjauta, ko darīja, viņi iznīcināja svētvietu – dievnamu, kurā arī par viņiem lūdzās.

Kad 1579.gadā Kazaņas pilsētā brīnumaini tika atrasta Kazaņas ikona, un Patriarhs Hermogens, to saņēmis, sacīja: «Cītīgā Aizstāve, Augstākā Kunga Māte» – šie ir vārdi, ko Svētais Patriarhs veltīja Dievmātei Viņas Kazaņas ikonas priekšā. Tā arī nosauca baznīcu Jūrmalas ļaudis, kuri būvēja dievnamu XIX gadsimta beigās.

Lai arī Dzintaros un visā Jūrmalā, kur tiek atjaunots Visšķīstās Dievadzemdētājas dievnams par godu Viņas Kazaņas ikonai, iestājas miers zem Debesu Ķēniņienes Patvēruma!

Mēs aicinām visus labas gribas cilvēkus atsaukties un ziedot dievnama celtniecībai!

Dzintaru draudze Jūrmalā par godu Dievmātes Kazaņas ikonai organizē labdarības koncertus, no kuriem viens notika Dzintaru Koncertzālē 2017.gada 23.aprīlī, izplata «Personiskos ķieģelīšus», kuri ir nelieli ziedojumi. Draudzē katru svētdienu plkst.16:00 notiek aizlūgums, darbojas sveču kiosks.

Ar Visaugstisvētītā Aleksandra, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta svētību Dzintaru draudze sāk Akciju «Mazās lūgšanu krelles»>. Mēs visi labas gribas ļaudis esam savienoti ar Dievu kopā, kā lūgšanu kreļļu mezgliņi. Lūgšanas krelles tiks iesvētītas baznīcā un pasniegtas ziedotājiem, tās pakāpeniski novecos, bet tajā pašā laikā mūsu pašaizliedzīgā sirds atjaunosies un tuvosies Žēlsirdīgajam Dievam.Augstisvētītais Jānis, Jelgavas bīskaps,
Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas draudzes pārzinis Jūrmalā
2017.g. janvārī

*   *   *

Dārgie brāļi un māsas!

Mūsu laikā, kad atdzimst Pareizticība un tās svētvietas – dievnami un klosteri, esam jau piera­duši tam, ka visur lūdz palīdzēt un materiāli atbalstīt. Izpostīt var acumirklī, bet lau uzceltu, atjaunotu izpostīto – ir vajadzīgi ilgi gadi. 2017.gada 20.martā Jūrmalā tika uzsākta dievnama celtniecība tai pašā vietā Dzintaros, kur no 1896.gada 23.jūnija līdz 1962.gada beigām atradās Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Edin­burgas baznīca – XIX gadsimta pareizticīgo koka baznīcu arhitektūras piemineklis, kuru padomju vara vienas nakts laikā barbariski iznīcināja.

Mūsu baznīcas būvniecībai, kā jebkurai būvniecībai, ir nepieciešami ievērojami finanšu ieguldījumi. Bet baznīcu būvniecība nekad nav bijusi tikai privāta. Daudzas baznīcas un klosteri tika uzcelti, visas pasaules vienkāršajiem iedzīvotājiem ziedojot. Aicinām arī Jūs ielikt, pēc iespējas, savu artavu šajā Dievam tīkamajā darbā, kā tas ir darīts kopš neatminamiem laikiem.

Dievnama būvniecība – tas ir grēku nožēlas upuris Dievam. Mūsu zemes dzīve – tikai īss brīdis Mūžības ceļā. Mēs aiziesim, bet mūsu būvētā baznīca paliks, un jaunie pareizticīgie kristieši lūgsies tajā par šā Dieva nama celtniekiem un labdariem. Cerēsim, ka uzbūvētais dievnams ar gara gaismu, mīlestību un mierinājumu apgaismos visus, kas nonāks saskarē ar to. Mēs ticam, ka ar Dieva un Jūsu palīdzību mūsu pilsētā tiks radīta vēl viena svēta vieta.

Dārgie brāļi un māsas! Pazemīgi lūdzam neatstāt mūs bez jūsu lūgšanu un iespējamās mate­riālās palīdzības. Žēlsirdīgais Kungs ar Viņa Visšķīstās Mātes lūgšanām lai apžēlojas un izglābj visus mūsu dievlūdzējus un labdarus!

Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudze.


Konti ziedojumiem (sk. bankas kontus)


Zvans uz labdarības tālruni: 900 67 057 (maksa par zvanu – 1,42 €)

Iespējamā palīdzība. Personiskais ķieģelītis
«Personisko ķieģelīti» – kā ziedojumu dievnama celtniecībai, var iegādāties Dzintaru draudzes mājas baznīcā Aizkraukles ielā 2, pirms un pēc dievkalpojumiem un aizlūgumiem, kuru saraksts tiek publicēts šīs mājas lapas sadaļā «Dievkalpojumu saraksts». Iegādāties «Ķieģelīti» var arī sveču kioskā Turaidas ielā 11.


*   *   *

Pārskats par naudas ziedojumiem
Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas celtniecībai Dzintaros

* Dzintaru draudzes Labdarības Fonda kontā un Dzintaru draudzes kontā ieskaitīts:
      2016.gadā –             6.383,00 € (sk.sarakstus)
      2017.gadā –      1.538.595,69 € (sk.sarakstus)
      2018.gadā –         977.588,45 € (sk.sarakstus)
      2019.gadā –      1.175.456,65 € (sk.sarakstus)
      2020.gadā –         161.930,39 € (sk.sarakstus)
      2021.gadā –         175.352,80 € (sk.sarakstus)
      2022.gadā –           47.525,00 € (sk.sarakstus)
      2023.gadā –           66.251,21 € (sk.sarakstus)
      2024.gada janvārī–maijā –  27.538,12 € (sk.sarakstus)

*No «Personisko ķieģelīšu» iegādes saņemts:
      2016.–2017.gados –  36.690,19 € (sk.sarakstus)
      2018.gadā –            21.834,82 € (sk.sarakstus)
      2019.gadā –            10.741,00 € (sk.sarakstus)
      2020.gadā –              2.725,00 € (sk.sarakstus)
      2021.gadā –                 920,00 € (sk.sarakstus)
      2022.gadā –                 150,00 € (sk.sarakstus)

*No labdarības koncerta 2017.gada 23.aprīlī saņemts 2.820,67

*Bez tam, Dzintaru baznīcas celtniecībai 2016.gadā ir ziedojuši vēl 102 cilvēki

*   *   *
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM