Rus


Dārgie brāļi un māsas!

Mūsu laikā, kad atdzimst Pareizticība un tās svētvietas – dievnami un klosteri, esam jau piera-duši tam, ka visur lūdz palīdzēt un materiāli atbalstīt. Izpostīt var acumirklī, bet lau uzceltu, atjaunotu izpostīto – ir vajadzīgi ilgi gadi.

2017.gada 20.martā Jūrmalā tika uzsākta dievnama celtniecība tai pašā vietā Dzintaros, kur no 1896.gada 23.jūnija līdz 1962.gada beigām atradās Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Edin-burgas baznīca – XIX gadsimta pareizticīgo koka baznīcu arhitektūras piemineklis, kuru padomju vara vienas nakts laikā barbariski iznīcināja.

Mūsu baznīcas būvniecībai, kā jebkurai būvniecībai, ir nepieciešami ievērojami finanšu ieguldījumi. Bet baznīcu būvniecība nekad nav bijusi tikai privāta. Daudzas baznīcas un klosteri tika uzcelti, visas pasaules vienkāršajiem iedzīvotājiem ziedojot.

Aicinām arī Jūs ielikt, pēc iespējas, savu artavu šajā Dievam tīkamajā darbā, kā tas ir darīts kopš neatminamiem laikiem.

Dievnama būvniecība – tas ir grēku nožēlas upuris Dievam. Mūsu zemes dzīve – tikai īss brīdis Mūžības ceļā. Mēs aiziesim, bet mūsu būvētā baznīca paliks, un jaunie pareizticīgie kristieši lūgsies tajā par šā Dieva nama celtniekiem un labdariem.

Cerēsim, ka uzbūvētais dievnams ar gara gaismu, mīlestību un mierinājumu apgaismos visus, kas nonāks saskarē ar to. Mēs ticam, ka ar Dieva un Jūsu palīdzību mūsu pilsētā tiks radīta vēl viena svēta vieta.

Dārgie brāļi un māsas! Pazemīgi lūdzam neatstāt mūs bez jūsu lūgšanu un iespējamās mate-riālās palīdzības. Žēlsirdīgais Kungs ar Viņa Visšķīstās Mātes lūgšanām lai apžēlojas un izglābj visus mūsu dievlūdzējus un labdarus!

Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudze.


Konti ziedojumiem:

Name:    Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudze
Reg. number:       40801051486
Address:              Turaidas 11, Jūrmala, LV-2015, Latvia
Account number:   LV64 CBBR 1124 5734 0001 0
SWIFT:                CBBRLV22
Bank name:          Baltikums Bank AS
Bank address:       Smilsu Street 6, Riga, LV-1050, Latvia

Name:    Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas pareizticīgo draudze
Reg. number:       40801051486
Address:              Turaidas 11, Jūrmala, LV-2015, Latvia
Account number:   LV20 HABA 0551 0425 4890 1
SWIFT:                HABALV22
Bank name:          Swedbank AS
Bank address:       Balasta dambis 15, Riga, LV-1048, Latvia


Zvans uz labdarības tālruni: 900 67 057 (maksa par zvanu – 1,42 €)

Iespējamā palīdzība. Personiskais ķieģelītis
«Personisko ķieģelīti» – kā ziedojumu baznīcas celtniecībai, var iegādāties Dzintaru draudzē pirms aizlūguma, kas notiek katru svētdienu plkst.16.00 pēc adreses: Aizkraukles iela 2, vai pēc aizlūguma beigām. Iegādāties ķieģelīti var arī sveču kioskā Turaidas ielā 11.


KONTAKTI – draudzes tālruņi uzziņām:

draudzes pārziņa v.i. virspriesteris Andrejs Goļikovs +371 26 351 728

pārziņa palīdze Ludmila Ševčenko +371 29 148 824http://www.kazanskijhram.lv/