Rus
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra svētību

pirmdien, 24.septembrī plkst.15.00 Dzintaros, Aizkraukeles ielā 2, blakus ceļamai baznīcai par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, Viņa Eminence, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs iesvētīs zvanus.

Aicināti visi Rīgas pilsētas garīdznieki un ticīgie uz kopīgām lūgšanām un šī svinīgā notikuma svinēšanu.
Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību vajāšanas gados izpostītās Dievmātes Kazaņas ikonai veltītās pareizticīgās baznīcas vietā Dzintaros (Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2) katru svētdienu plkst. 16:00 notiek aizlūgums
ar akafista dziedāšanu Debesu Ķēniņienei.
Aicinām visus, kuri vēlas, ar lūgšanām piedalīties šajos dievkalpojumos.
2018. 7pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību 2018.gada 21.jūlijā Dzintaros pie jaunceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas.
2018. 1pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienā 21.jūlijā plkst.8:30 jaunceļamās Dievmātes kazaņas ikonas baznīcas teritorijā Dzintaros notika Dievišķā liturģija, pēc kuras tika kalpots ūdens iesvētīšanas aizlūgums un notika krusta gājiens. Dievkalpojumu vadīja virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2017. 4pm10pm10 . novembrī
2017.gada 7.novembrī Dzintaros būvlaukumā, kur tiek būvēts dievnams par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, aptuveni divu metru dziļumā tika uzietas divu nezināmu cilvēku paliekas, kas apglabātas aiz dievnama altāra daļas.
Ekskavatorists uzreiz pārtrauca darbu, un par notikušo nekavējoties paziņoja garīgajai vadībai.
2017. 12am05am05 . novembrī
2017.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums – Dievišķā liturģija.
Šī ir jau otrā Liturģija, kas nokalpota Dzintaru draudzē pēc 55 gadu ilga pārtraukuma.
2017. 9pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 2017.gada 21.jūlijā Dzintaros tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas. Dievkalpojumu ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, viņam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un Rīgas prāvestības garīdznieki.
2017. 1pm21pm21 . jūlijā
2017.gada 21.jūlija, Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienas rītā Dzinta-ru draudzē notika svētku Dievkalpojums. Dievišķo liturģiju kalpoja draud-zes pārziņa vietas izpildītājs Svētās Trijādības Rīgas Pārdaugavas baznī-cas klēriķis virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2017. 3pm11pm11 . maijā
Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas draudzes saits uzsāc to personu un iestāžu sarakstu publicēšanu, kuri ir ziedojuši Dzintaru baznīcas celtniecībai.