Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Jaunuzceltajā Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā pirmo reizi noticis aizlūgums ar akafistu Virsganu vadībā
2020. gada 21. jūlijā, Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienā, Jūrmalā, Dzin­taros, notika neaizmirstams notikums Latvijas Pareizticīgās Baznī­cas dzīvē – pirmo reizi tika kalpots aizlūgums ar akafistu Virsganu vadī­bā jaunuzceltajā Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā, kura gaida savu iesvētīšanas dienu.
Dievkalpojumu vadīja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošais Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs.
Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs tika sagaidīts ar svinīgām zvanu skaņām. Dievkalpojumā pulcējās ticīgie no Jūrmalas, Rīgas un citām apkārtnēm. Ņemot vērā ierobežojumus, daļa ticīgo lūdzās plašājā pagalmā, jaunuzceltās baznīcas teritorijā.
Valdniekam Metropolītam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, Rīgas apriņķa prāvests virspries­te­ris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins un Rīgas prāves­tī­bas garīdznieki. Dievkalpojumā skaisti un īpašā lūgšanu noskaņojumā dziedāja Rīgas prāvestības dziedātāju koris Irīnas Kildišas vadībā.
Dievkalpojuma noslēgumā pēc ilgu gadu vēlējuma Latvijas Virsganiem, šī dievnama labdariem, cēlējiem, ziedotājiem un labdariem, Visaugstisvētītais Valdnieks vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi.
Viņa Eminence atzīmēja, ka šodien līdzkalpojušo garīdznieku vidū bija viens no tiem, kurš atceras vēl pirmo Kazaņas baznīcu, uzceltu šajā vietā XIX gadsimta beigās un nežēlīgi nopostītu dažu dienu laikā 1962. gadā – baznīca tika burtiski sagrauta gabalos ar jaudīgiem buldozeriem. «Tikai pēc vairākiem desmitiem gadu, pateicoties daudziem nevienaldzīgiem cilvēkiem, izdevās šajā vietā atjaunot jaunu, skaistu dievnamu par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, kura celtniecība sākās 2017. gadā un noslēdzās tikai šogad», – uzsvēra Valdnieks Metropolīts.
Visaugstisvētītais Virsgans izteica sirsnīgu pateicību visiem, kuri darbojas Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas atdzimšanas darbā, kas atbalsta to ar saviem līdzekļiem un lūgšanu. «Līdz baznīcas iesvētīšanai jāpaveic vēl ļoti daudz darba – jāizgatavo altārgalds un upurgalds, jāveic baznīcas apgleznošanas darbi, jāiegādājas baznīcas piederumi, dievkalpojumu grāmatas dievkalpojumu veikšanai, jāuzšuj baznīcas ietērps. Tādēļ aicinu visus, kuriem ir iespēja, sniegt atbalstu ši mbrīnumskaistajam dievnamam, lai mēs visi pēc iespējas ātrāk varētu piedalīties tā iesvētīšanā», – aicināja Metropolīts Aleksandrs.
Sava sprediķa noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs uzdāvināja jaunuzceltajam dievnamam lielu svētā lielmocekļa un dziedinātāja Panteleimona ikonu un svētīja ar savu kopīgo Virsgana svētību.
Ikviens no Jums var palīdzēt un sniegt atbalstu jaunuzceltajai Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcai Dzintaros, pārskaitot ziedojumus uz norādītajiem kontiem, lai būtu iespējams pabeigt visus nepieciešamos baznīcas labiekārtošanas darbus (sk. bankas kontus).

Sagatavoja Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis
diakons Aleksandrs Akatovs

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM