Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
2021. 3pm28pm28 . aprīlī
2021.gada 28.aprliī, Lielajā Trešdienā, Dzintaru Kazaņas baznīcā virs­pries­teris tēvs Andrejs Goļikovs kalpoja pedējo Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķo Liturģiju šajā Lielajā gavēnī.
2021. 12am07am07 . aprīlī


Ar Arheņģeļa vārdiem mēs saucam uz Tevi,
Šķīstā: priecājies, Žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi.
2021. 12am07am07 . janvārī
2021.gada 7.janvārī Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze pirmo reizi svinēja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētkus jaunuzceltajā dievnamā.
2020. 7pm04pm04 . oktobrī
2020. gada 4.oktobrī, 17.svētdienā pēc Trijādības, Viņa Eminence Vis­augstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs kalpoja aizlūgumu Dzintaru Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā.
2020. 10pm21pm21 . jūlijā
2020. gada 21. jūlijā, Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienā, Jūrmalā, Dzintaros, notika neaizmirstams notikums Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dzīvē – pirmo reizi tika kalpots aizlūgums ar akafistu Virsganu vadībā jaunuzceltajā Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcā, kura gaida savu iesvē­tī­šanas dienu.
2020. 9pm06pm06 . jūnijā
2020.gada 6.jūnijā, Svētās Trijādības svētku priekšvakarā, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību jaunuzceltajā Kazaņas dievnamā Jūrmalā notika pirmais Visnakts dievkalpojums.
2020. 8pm06pm06 . janvārī
Kristus Piedzimšanas svētku priekšvakars Dzintaru pareizticīgo draudzē bija gandarījuma pilns un divkārši priecīgs. Iespējams līdzīgi tam, kā Vecās Derības cilvēki gaidīja Mesijas ierašanos, mūsu draudzes locekļi gaidīja, kad pienāks gaišie Kristus Piedzimšanas svētki.
2019. 6pm04pm04 . novembrī
2019.gada 4.novembra rītā Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudzes locekļi, kā arī dauzi ticīgie no citām Jūrmalas un Rīgas draudzēm, atliekot savas laicīgās darīšanas, raizes un rūpes, sapulcējās mājas baznīcā uz kopējo lūgšanu un altārsvētku svinībām.
2019. 7pm21pm21 . jūlijā
2019.gada 21.jūlijā, Dzintaru draudzes altārsvētku dienā, draudzē tika kalpota Dievišķā liturģija par godu Dievmātes Kazaņas ikonai. Šajā dienā mājas baznīcā Dzintaros lūgties mūsu Kunga Jēzus Kristus Māti Vissvēto Jaunavu Mariju bija sapulcējušies vairāk par 120 cilvēkiem – Dzintaru draudzes, kā arī citu mūsu valsts pareizticīgo draudžu locekļi.
2019. 3pm28pm28 . aprīlī
2019.gada 27.–28.aprīlī atjaunotajā Dzintaru draudzē par godu Diev-mātes Kazaņas ikonai notika PIRMAIS PASHAS DIEVKALPOJUMS pēc 57 gadu ilga pārtraukuma.
2019. 2pm26pm26 . janvārī
Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību būvējamā Kazaņas dievnama mājas baznīcā Dzintaros, Aizkraukles ielā 2, notiek regulārie dievkalpojumi.
Dievkalpojumu sarakstu skatiet šīs mājas lapas sadaļā «Dievkalpojumu saraksts»,
kā arī mājas baznīcā.
2018. 7pm04pm04 . novembrī
Svētdien 2018.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievadzemdētājas Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums.
Dievišķo liturģiju kalpoja draudzes pārziņa v.i. virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2018. 9pm24pm24 . septembrī
2018.gada 24.septembrī plkst.15.00 Jūrmalā, Dzintaros, notika neaiz-mirstamas un retas svinības Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dzīvē – jaunu zvanu iesvētīšana. Brīnišķīgais divpadsmit zvanu komplekts paredzēts jaun-ceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcai Dzintaros. Retais un īpašais notikums baznīcas dzīvē pulcēja daudzus dievlūdzējus, Jūrmalas, Rīgas un apkaimes iedzīvotājus. Apmēram 1500 ticīgo piepildīja plašo jaunceļamās baznīcas pagalmu, viņu vidū bija ne tikai pareizticīgie, bet arī citu tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji.
2018. 7pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību 2018.gada 21.jūlijā Dzintaros pie jaunceļamās Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas.
2018. 1pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svē-tību Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienā 21.jūlijā plkst.8:30 jaunceļamās Dievmātes kazaņas ikonas baznīcas teritorijā Dzintaros notika Dievišķā liturģija, pēc kuras tika kalpots ūdens iesvētīšanas aizlūgums un notika krusta gājiens. Dievkalpojumu vadīja virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2017. 4pm10pm10 . novembrī
2017.gada 7.novembrī Dzintaros būvlaukumā, kur tiek būvēts dievnams par godu Dievmātes Kazaņas ikonai, aptuveni divu metru dziļumā tika uzietas divu nezināmu cilvēku paliekas, kas apglabātas aiz dievnama altāra daļas.
Ekskavatorists uzreiz pārtrauca darbu, un par notikušo nekavējoties paziņoja garīgajai vadībai.
2017. 12am04am04 . novembrī
2017.gada 4.novembrī Dzintaru draudzē par godu Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonai notika svētku dievkalpojums – Dievišķā liturģija.
Šī ir jau otrā Liturģija, kas nokalpota Dzintaru draudzē pēc 55 gadu ilga pārtraukuma.
2017. 9pm21pm21 . jūlijā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 2017.gada 21.jūlijā Dzintaros tika kalpots svētku aizlūgums ar visas tautas dziedātu akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai pie Viņas Kazaņas ikonas. Dievkalpojumu ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, viņam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un Rīgas prāvestības garīdznieki.
2017. 1pm21pm21 . jūlijā
2017.gada 21.jūlija, Dievmātes Kazaņas ikonas svētku dienas rītā Dzinta-ru draudzē notika svētku Dievkalpojums. Dievišķo liturģiju kalpoja draud-zes pārziņa vietas izpildītājs Svētās Trijādības Rīgas Pārdaugavas baznī-cas klēriķis virspriesteris Andrejs Goļikovs.
2017. 3pm11pm11 . maijā
Dzintaru Vissvētās Dievmātes Kazaņas ikonas draudzes saits uzsāc to personu un iestāžu sarakstu publicēšanu, kuri ir ziedojuši Dzintaru baznīcas celtniecībai.
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM